Alt i reklameartikler - profiltøj og firmagaver

Vi kan skaffe alt - har du behovet finder vi ideen og produktet !

 
button22

OBS! Stigende energipriser resulterer i prisændringer

På grund af de stigende energipriser ændrer priserne på vores produkter sig konstant fra ingen til små og til store stigninger.

Det kan være svært at følge med. Derfor er priserne på vores webside er kun vejledende. Vi beder jer derfor kontakte os for et tilbud på
de ønskede produkter.

Vi arbejder på en ny webside som vil blive lanceret med helt nye produkter, billeder og priser - men indtil da beder vi jer være opmærksom på
ovenstående.

Handelsbetingelser

Alle priser er excl. moms og levering.

Alle trykpriser er excl. opstart.

Al kommunikation, ordre afgivelse, korrektur mv. foregår via mail. Skal det fremsendes på anden måde
tillægges adm. gebyr.

Der fremsendes ikke særskilt ordrebekræftelse med mindre dette rekvireres.

Alle ordrer leveres +/- 10%

Vi tager forbehold for leveringsvanskeligheder, som ligger uden for vores indflydelse.

Farverne i de fremsendte korrekturer kan afvige en smule på en skærm/print i forhold til produktet.

Ved tryk på tøj kan der være afmærkning efter trykpåsætning i presser - dette forsvinder efter brug/vask.

Trykmateriale - alt trykmateriale bedes sendt digitalt og repro klart. Al tekst og logo skal modtages
vektoriseret/outlinet.

Artwork foretrækkes som PDF, eps eller ai filer. OBS min. 300 dpi.

Vi forbeholder os ret til selv at fastslå hvilket materiale der er reproklart.

Vi kan tilbyde at opsætte trykfil mod en opkrævning på kr. 300,- pr. pågyndt ½ time.

Korrekturer sendes til jer på den opgivne mailadresse. I bedes godkende pr. mail med "ordre nr. xxxxxx Godkent".

Produktionsprøver til godkendelse kun mod forudbetaling af opstartsomkostninger, samt eventuelle værktøjs-
omkostninger.

Returneringer og reklamationer: Alle reklamationer skal ske senest 48 timer efter modtagelse af varerne.

Ved returnering af varer eller annullering af ordrer afsendt tryk vil der blive opkrævet et gebyr på 10% af varens pris.

Prøver: fremsendte prøver vil blive faktureret.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og tager rette til at lave ændringer ved specifikationer, farver, priser
uden forudgående varsel.

BETALING:

Betalingsfrist 10 dage (hvis ikke andet er aftalt - dog opkræves der forudbetaling ved førstegangskøb)

Ved for sen betaling på lægges 1,5% pr. påbegyndt måned.

Gebyr for rykker kr. 100,00

Vi forbeholder os ret til at sælge varen direkte til kunden hvis betalingen ikke overholdes.


Force majeure:
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Aprolux Reklameartikler ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser,
som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for
Aprolux Reklameartiklers kontrol, og som Aprolux Reklameartikler ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige
naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemier og arbejdsstridigheder.

Aprolux Reklameartikler - Virringvej 79 - 8660 Skanderborg - 86117566 - CVR :21990574 - post@aprolux.dk