Handelsbetingelser

 • Alle priser er excl. moms og levering.
 • Alle trykpriser er excl. opstart.
 • Al kommunikation, ordre afgivelse, korrektur mv. foregår via mail. Skal det fremsendes på anden måde tillægges adm. gebyr.
 • Der fremsendes ikke særskilt ordrebekræftelse med mindre dette rekvireres.
 • Alle ordrer leveres +/- 10%
 • Vi tager forbehold for leveringsvanskeligheder, som ligger uden for vores indflydelse.
 • Farverne i de fremsendte korrekturer kan afvige en smule på en skærm/print i forhold til produktet.
 • Ved tryk på tøj kan der være afmærkning efter trykpåsætning i presser - dette forsvinder efter brug/vask.
 • Trykmateriale - alt trykmateriale bedes sendt digitalt og repro klart. Al tekst og logo skal modtages vektoriseret/outlinet.
 • Artwork foretrækkes som PDF, eps eller ai filer. OBS min. 300 dpi.
 • Vi forbeholder os ret til selv at fastslå hvilket materiale der er reproklart.
 • Vi kan tilbyde at opsætte trykfil mod en opkrævning på kr. 300,- pr. pågyndt ½ time.
 • Korrekturer sendes til jer på den opgivne mailadresse. I bedes godkende pr. mail med "ordre nr. xxxxxx Godkendt".
 • Produktionsprøver til godkendelse kun mod forudbetaling af opstartsomkostninger, samt eventuelle værktøjsomkostninger.
 • Returneringer og reklamationer: Alle reklamationer skal ske senest 48 timer efter modtagelse af varerne.
 • Ved returnering af varer eller annullering af ordrer afsendt tryk vil der blive opkrævet et gebyr på 10% af varens pris.
 • Prøver: fremsendte prøver vil blive faktureret.
 • Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og tager rette til at lave ændringer ved specifikationer, farver, priser uden forudgående varsel.

BETALING:

 • Betalingsfrist 10 dage (hvis ikke andet er aftalt - dog opkræves der forudbetaling ved førstegangskøb).
 • Ved for sen betaling på lægges 1,5% pr. påbegyndt måned.
 • Gebyr for rykker kr. 100,00.
 • Vi forbeholder os ret til at sælge varen direkte til kunden hvis betalingen ikke overholdes.

Force majeure:

 • Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Aprolux Reklameartikler ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser,
  som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for
  Aprolux Reklameartiklers kontrol, og som Aprolux Reklameartikler ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige
  naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemier og arbejdsstridigheder.